Privacy voorwaarden website

Algemeen

Deze Privacy Voorwaarden (de "Voorwaarden") beschrijven de gegevensverwerking die worden uitgevoerd door het gebruik van onze website www.praktijk-inner-balance.be  (de "Website").

Als u vragen heeft over uw Persoonsgegevens of vragen met betrekking tot deze verwerking, stuur dan een e-mail naar info@praktijk-inner-balance.be.

In deze Voorwaarden verwijst de term "Persoonsgegevens" naar alle informatie over u persoonlijk, zoals oa uw naam en e-mailadres.

Als u niet wilt dat wij uw Persoonsgegevens verwerken, dient u geen Persoonsgegevens op deze Website in te vullen. Lees deze Voorwaarden door voordat u ons persoonlijke informatie verstrekt. U hoeft geen persoonlijke informatie te verstrekken wanneer u onze Website bezoekt. Houd er echter rekening mee dat u zonder uw Persoonsgegevens mogelijk geen gebruik kunt maken van sommige diensten die op deze Website worden aangeboden.

Deze Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt. De datum van de meest recente herziening staat op deze pagina vermeld, dus lees deze Voorwaarden telkens voordat u uw Persoonsgegevens verstrekt.

Wie zijn wij en hoe kunt u ons gemakkelijk bereiken?

Inner Balance
Jozef Verduynstraat 5
8020 Ruddervoorde - België
info@praktijk-inner-balance.be

Wanneer verzamelen wij Persoonsgegevens?

Wij verzamelen Persoonsgegevens van u door het gebruik van online formulieren en elke keer dat u ons uw gegevens e-mailt of telefonisch doorgeeft.

Welke Persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen de volgende Persoonsgegevens van u wanneer u onze online formulieren invult:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Land
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

De meeste Persoonsgegevens die wij verwerken zijn gegevens die u of iemand die namens u handelt aan ons verstrekt.

Wat doen wij met uw Persoonsgegevens?

Deze Website wordt gebruikt om informatie over Inner Balance te verstrekken en te delen. Wanneer u ons Persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven aangegeven, kunnen wij deze om geen andere reden gebruiken dan het legitieme belang van Inner Balance in het kader van haar professionele en commerciële activiteiten, dat wil zeggen om:

 • te reageren op verzoeken om informatie en diensten;
 • activiteiten van direct marketing uit te voeren via e-mail en sociale media;
 • u per e-mail te contacteren om u op de hoogte te houden van nieuws en producten van Inner Balance, indien u daarmee instemt;
 • de website te beheren;
 • informatie te verzamelen met het oog op de opvolging van uw bestelling.

In geen geval zullen door u verstrekte of online verzamelde persoonsgegevens worden gedeeld met derden voor hun eigen marketingdoeleinden.

Duur van de gegevensverwerking

Uw Persoonsgegevens worden maximaal tien (10) jaar bewaard, tenzij u ons op enig moment laat weten dat u liever uit onze database wordt gewist.

Gevoelige Informatie

Inner Balance zal u via haar Website niet om persoonlijke gezondheidsinformatie vragen. Als u ons persoonlijke gezondheidsinformatie verstrekt in een aanvraag of andere communicatie, begrijpt u dat u dit doet op vrijwillige basis en op eigen risico.

Aan wie geven wij uw Persoonsgegevens door?

Binnen Inner Balance

Binnen Inner Balance worden uw Persoonsgegevens uitsluitend doorgegeven aan degenen die toegang tot deze gegevens nodig hebben, bijvoorbeeld de persoon die instaat voor de gevraagde dienstverlening en de afhandeling van bestellingen.

Aan derden

Wij delen uw Persoonsgegevens niet met derden.

In geen geval zal de door u verstrekte of online verzamelde Persoonsgegevens worden gedeeld met derden voor hun eigen marketingdoeleinden.

Cookies en andere automatisch verzamelde informatie

Een cookie is een bestand met kleine hoeveelheden informatie die een website naar uw browser kan sturen, die het vervolgens op uw computer of mobiel toestel kan opslaan wanneer u een website bezoekt. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u op http://www.allaboutcookies.org/. Wij kunnen cookies gebruiken om u in staat te stellen de Website te bezoeken en te begrijpen welke delen van de Website voor u interessant zijn.

Met de meeste browsers kunt u cookies uitschakelen of blokkeren of een waarschuwing ontvangen voordat een cookie op uw computer of mobiel toestel wordt opgeslagen. Raadpleeg de instructies of het helpscherm van uw browser voor meer informatie over hoe u dit kunt doen.

Koppeling naar andere websites

De Website kan hyperlinks bevatten naar websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. Deze websites hebben hun eigen privacy voorwaarden en wij raden u aan deze voorwaarden te lezen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Persoonsgegevens die u verstrekt tijdens uw bezoek aan deze websites.

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de privacy praktijken van dergelijke websites van derden en uw gebruik van dergelijke websites is op eigen risico.

Beveiliging

Wij handhaven veiligheidsmaatregelen (zoals standaard firewall en wachtwoordbeveiliging) ter bescherming van de Persoonsgegevens die u ons via deze Website verstrekt. Bij de behandeling van uw Persoonsgegevens nemen wij maatregelen die redelijkerwijs zijn ontworpen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Uw rechten op uw Persoonsgegevens

U hebt het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens, om de Persoonsgegevens die wij over u bewaren bij te werken en om een kopie aan te vragen van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren. Bovendien heeft u te allen tijde het recht ons te vragen uw Persoonsgegevens te corrigeren, te wissen of het gebruik ervan te beperken.

Indien u onze e-nieuwsbrief wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven door de instructies in elk bericht te volgen. Als u besluit zich af te melden, zullen wij uw gegevens onmiddellijk verwijderen, hoewel wij mogelijk aanvullende informatie nodig hebben voordat wij uw verzoek kunnen verwerken.

Als u wilt voorkomen dat cookies u anoniem volgen terwijl u door onze website navigeert, kunt u uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

Klachten

Als u bezorgd bent dat wij uw privacy hebben geschonden of in het geval van een vermeende schending door Inner Balance tegen de voorwaarden van deze Privacy Voorwaarden of tegen de voorwaarden van de Europese Verordening Gegevensbescherming, kunt u een e-mail sturen naar info@praktijk-inner-balance.be. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om uw Persoonsgegevens onmiddellijk te verstrekken, te corrigeren of te verwijderen.

 

Laatst bijgewerkt: 29/03/2023.